Det kan være mange årsaker til at du har havnet i en økonomisk situasjon som kan virke utfordrende eller vanskelig. Kanskje har du fått høyere utgifter enn tidligere eller at inntekten din har gått ned grunnet permisjon eller langvarig sykdom.

Når slike situasjoner inntreffer er det viktig at du forsøker å gjenvinne kontrollen så snart som mulig. En måte å ta tilbake kontroll og oversikt er gjennom refinansiering. I denne artikkelen har vi samlet gode råd til deg som ønsker å komme ut av økonomiske vanskeligheter gjennom refinansiering.

Hva er refinansiering?

Når vi snakker om refinansiering er dette den prosessen som skjer når du tar gammel og eksisterende gjeld og erstatter den med et nytt lån. På denne måten kan du godt si at refinansiering er med på å friskmelde økonomien din.

Hensikten bak en refinansiering er å få deg ut av en vanskelig situasjon gjennom å forbedre lånebetingelsene du har i utgangspunktet. Dette gjøres ved å samle flere lån i ett, senke rentekostnadene og forlenge lånenes løpetid. Når du refinansierer så kvitter du deg ikke med gjeld, men du gjør gjelden håndterlig og lettere å holde oversikten over.

En økonomi du har refinansiert vil også spare deg for store summer hver måned som ellers ville gått med til å betale ned renter og andre omkostninger. Pengene du ellers ville brukt til å betale unødvendige kostnader med kan du bruke på å betale direkte ned på gjelden. Når du gjør dette, har du samtidig muligheten til å bli gjeldsfri raskere.

Hvem bør refinansiere?

Dersom du har havnet i en økonomisk situasjon der du har mistet kontrollen og oversikten over egen økonomi, er det raskt at situasjonen kan forverre seg. Er det videre snakk om lån som er av den dyre sorten vil gjelden kunne vokse seg større svært raskt.

Dette er da gjerne snakk om lån som forbrukslån, smålån og kredittkort. Disse er alle lån som er kjent for å ha en høyere rentesats sammenlignet med lån som krever sikkerhet.

Hvilke lån bør refinansieres?

Boliglån og studielån er to lånetyper som tradisjonelt sett er gunstige lån å ha. Rentesatsen er lav og løpetiden er lang, spesielt på boliglån som har en løpetid på mellom 25-30 år. Disse lånene kan det være mest hensiktsmessig å bruke for å bake inn annen gjeld i. Dette er da gjerne snakk om smålån, kredittkort og forbrukslån som har høyere renter.

Hvordan refinansiere gammel gjeld?

Det finnes to måter du kan refinansiere på. Du kan enten refinansiere gjennom sikkerhet i for eksempel bolig eller annet, eller uten sikkerhet.

Refinansiering med sikkerhet

Når du refinansierer med sikkerhet i bolig, øker du boliglånet ditt for å bake inn gammel gjeld. For at du skal få til det må du først og fremst finne ut av verdien på boligen din og hvor mye av boligen du selv eier. Du må eie minst 15% av boligen selv. Utover dette kan banken være behjelpelig med lån opptil 85% av boligens verdi.

Si at du eier 25% av boligen. I dette eksempelet vil du da kunne refinansiere for verdien som tilsvarer 10%. Har du betalt ned en del på boliglånet ditt allerede er sjansen stor for at du får gjennom en refinansiering. Det kan også lønne seg å ta en ny verdivurdering på boligen om det er lenge siden du har gjort det.

Når du refinansierer gjennom sikkerhet i boliglånet er det viktig at du vet at renten for boliglånet ditt vil kunne øke noe. Den vil likevel ikke komme opp på nivå til det du hadde forut for refinansieringen med tanke på de andre lånene.

Refinansiering uten sikkerhet

Dersom du ikke har mulighet til å stille sikkerhet for et refinansieringslån vil du likevel kunne refinansiere gammel gjeld. Dette gjør du gjennom å samle fordyrende lån i ett større forbrukslån.

Det høres kanskje rart ut å skulle ta opp et nytt lån som er av den dyre sorten. Her er det viktig å huske på at renten settes etter en individuell vurdering. Når du kvitter deg med mange dyre lån, vil dette påvirke kredittscoren din og du vil kunne få en bedre rentesats på det nye forbrukslånet.

I tillegg er det bedre å forholde seg til ett større lån, enn det er med mange flere. Når du har mange lån å forholde deg til er det lett at du igjen kan miste kontrollen. Med ett større lån får du restartet gjelden din på mange måter. Den gamle gjelden blir friskmeldt slik at økonomien din blir mer oversiktlig.